Badanie płytą dynamiczną


W celu określenia nośności oraz zagęszczenia podłoża gruntowego wykonujemy badania płytą dynamiczną.

Badany grunt poddawany jest obciążeniu dynamicznemu poprzez opuszczenie ruchomego ciężarka wzdłuż prowadnicy. Pomiar osiadania płyty jest całkowicie automatyczny i następuje za pomocą wbudowanego czujnika i aparatury pomiarowej.

W wyniku pomiaru określony zostaje dynamiczny  moduł odkształcenia Evd  [MN/m2] . Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczany jest także wtórny moduł odkształcenia Ev2 i wskaźnik zagęszczenia Is.  Zarówno badanie jak i opracowanie raportu wykonane zostają przez Geologa posiadającego uprawnienia ministerialne kat. XI, XII i VIIzobacz