Nadzory geotechniczne


Klientom z Ciechanowa, Poznania, okolic Płocka i Warszawy oferujemy nadzory geotechniczne koordynowane przez specjalistów.

Opinia geotechniczna wydaje się na podstawie analizy gruntów przeprowadzonej za pomocą aparatury VSS i wierceń badawczych. Nadzór umożliwia m.in. zaliczenie budynku do wybranej kategorii geotecznicznej oraz ocenę stateczności zboczy, oddziaływania wód gruntowych czy stopnia zanieczyszczenia gruntów. Analiza jest niezbędna do otrzymania pozwolenia na postawienie obiektu budowlanego. Opinia specjalisty przyda się każdemu, kto myśli o wykorzystaniu posiadanego terenu pod budowę.

W ramach nadzoru podczas budowy proponujemy:

  • wiercenia badawcze ręczne,
  • analizy laboratoryjne gruntów, zasypek inżynierskich, betonów,
  • kontrolę wymian gruntowych,
  • kontrolę podczas wzmocnień podłoża.

Ponadto przeprowadzamy badania:

  • płytą statyczną VSS,
  • zagęszczenia sondą dynamiczną,
  • zagęszczenia i nośności płytą dynamiczną,
  • nośności i zagęszczenia płytą statyczną VSS,
  • zagęszczenia metodą Proctora.

Testing soil compaction for gravel roads, testing must be done to insure that the soils subgrade has been properly compacted. Earthwork monitoring, strength of road profile is measured
Field engineer using a Nuclear Density Gauge to check for soil density of a soil lift fill on a new commercial development construction project